Privacy Statement & Disclaimer

Caldic Techniek respecteert uw recht op privacy. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over onze werkwijze en de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Surfen op

Wanneer u onze website bezoekt of wanneer we documenten met u delen via een tool van een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot Showpad) monitoren we uw klikgedrag. Dat betekent dat de pagina’s die u bezoekt, de bestemmingen die u opvraagt, de tijd die u op een pagina doorbrengt en de pagina waarop u de site verlaat, worden geregistreerd. We doen dit uitsluitend om de belangstelling voor bepaalde aspecten van de site te meten en om onze aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. Deze gegevens worden uitsluitend voor eigen onderzoek gebruikt.

Links

In het geval van links naar externe websites kan Caldic niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy van die websites.

Contact met ons opnemen

Mocht u andere vragen of zorgen hebben over ons privacybeleid en onze privacypraktijken, neem dan contact op met Caldic Techniek. U kunt een e-mail sturen naar onze afdeling bedrijfscommunicatie:

Hoe wij Persoonsgegevens van bezoekers, klanten, leveranciers en potentiële klanten en leveranciers opslaan en behandelen.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van bezoekers, klanten, leveranciers en potentiële klanten en leveranciers verzamelen en gebruiken.

 • We verzamelen uw voornaam, achternaam, contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
 • We kunnen bepaalde andere persoonlijke informatie verzamelen wanneer we met u corresponderen

We kunnen bepaalde technische informatie en (gebruiks- en gedragsstatistieken) over u en uw bezoek verzamelen (bijv. het internetdomein van waaruit u toegang krijgt tot onze website(s)/documenten, uw internetprotocoladres, uw browsertype en -versie, uw besturingssysteem en platform, de datums en tijdstippen waarop u toegang krijgt tot onze website(s)/documenten, het aantal interacties met de inhoud, de websites of links die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website(s), inloggegevens, details van producten of diensten die worden bekeken of gezocht en de volledige Uniform Resource Locators, (“URL’s”).

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens over bezoekers, klanten en leveranciers en potentiële klanten en leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • Om u te voorzien van de producten, diensten en informatie waar u ons om vraagt en onze verplichtingen na te komen onder contracten die we met u aangaan
 • Om met u te corresponderen en alle communicatie vast te leggen
 • Om u e-mailnieuwsbrieven te sturen (u kunt zich op elk moment uitschrijven via de links in de e-mails of door een e-mail te sturen naar communication@caldic.com) en u marketinginformatie over onze diensten te sturen, in elk geval als u daarmee instemt
 • Voor sitebeheer en beveiligingsdoeleinden, om de site nuttiger voor u te maken, om meer te weten te komen over het aantal bezoekers van de website en de technologie die zij gebruiken, om onze website te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de inhoud effectief wordt gepresenteerd.
 • Voor het beheren van de website en voor interne activiteiten, waaronder het oplossen van problemen, gegevens analyses, testen, onderzoek, statistische en enquête doeleinden
 • U informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes en voor juridische, administratieve en management doeleinden

Hoe wij uw Persoonlijke Gegevens delen

Naast de hierboven genoemde partijen delen we ook de gegevens van bezoekers, klanten en leveranciers en de persoonlijke informatie van potentiële klanten en leveranciers, indien nodig, met de volgende derden:

 • Elk lid van onze groep, d.w.z. onze moeder- en zusterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappijen en hun dochterondernemingen
 • Geselecteerde derden, met inbegrip van zakenpartners en dienstverleners (bijvoorbeeld leveranciers van CMS, IT, boekhouding, technische, betalings- en leveringsdiensten) voor de uitvoering van een contract dat wij met hen of met u aangaan om onze goederen en diensten te leveren
 • Andere derden indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om een overeenkomst af te dwingen
 • Andere derden indien dit noodzakelijk is om onze of uw rechten, eigendom of veiligheid en/of die van anderen te beschermen

Waar we persoonlijke informatie overdragen en opslaan

 • De persoonlijke informatie die we verzamelen van bezoekers, klanten en leveranciers en potentiële klanten en leveranciers kan worden overgedragen naar en opgeslagen op bestemmingen binnen de Europese Economische Ruimte en/of buiten de Europese Economische Ruimte, alleen in het geval dat deze landen adequate beschermingsmaatregelen hebben geïmplementeerd.
 • Als zodanig zal adequate bescherming van dergelijke persoonlijke en gevoelige persoonlijke informatie worden gewaarborgd.
 • De persoonlijke en gevoelige persoonsgegevens die we van je verzamelen, worden ook verwerkt door personeel dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat personeel dat onder andere betrokken is bij het leveren van ondersteunende diensten.
 • We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat al je persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving worden behandeld, onder andere door bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen: Alleen bevoegd personeel kan toegang krijgen tot en werken met persoonlijke gegevens; Persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen in speciale mappen die worden beschermd en gecontroleerd; Personeel dat werkt met persoonlijke gegevens wordt getraind in informatiebeveiliging
 • Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers.
 • Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de website(s), bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.
 • Zodra we persoonlijke informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.
 • De website(s)/documenten kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van derden. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Bewaren van persoonlijke gegevens

 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende beperkte en gepaste tijdsperioden, zoals uiteengezet in ons beleid voor het bewaren van persoonlijke gegevens.
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens die wij bewaren regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat deze slechts gedurende een gepaste periode worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 • U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Details van deze rechten worden uiteengezet in ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij zullen alle persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met uw rechten, in elk geval voor zover vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief in overeenstemming met alle toepasselijke termijnen en alle vereisten met betrekking tot vergoedingen en kosten).

Disclaimer

De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Caldic Techniek en hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten en markten of gerelateerde afbeeldingen. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, indirecte of gevolgschade of schade, of verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Het kan zijn dat u via onze website of de documenten die wij aan u verstrekken, een link kunt leggen naar andere websites die niet onder het beheer van Caldic vallen. Wij hebben geen controle over de inhoud en beschikbaarheid van die sites. Alles wordt in het werk gesteld om de website in de lucht en soepel draaiend te houden. Caldic neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor gewijzigde informatie over een van onze activiteiten of voor de website en/of eventuele links.